Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και η Αλβανική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ASPA) ξεκίνησαν θεσμικές επαφές για τη διαμόρφωση μελλοντικής συνεργασίας

ΕΚΔΔΑ

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και η Αλβανική Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ASPA) πραγματοποίησαν τις πρώτες συνομιλίες προκειμένου να διαμορφώσουν μελλοντική συνεργασία στο πεδίο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης των δύο χωρών.

H πρώτη εξ αποστάσεως συνάντηση, στην οποία πήραν μέρος η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη, ο Αντιπρόεδρος ΕΚΔΔΑ, κ. Βασίλειος Έξαρχος, η Γενική Διευθύντρια της ASPA, κα Kleopatra Maliqi, και ο ειδικός σε ζητήματα Διεθνών Συνεργασιών της ASPA, κ. Lindrit Mustafaj, είχε σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα ανταλλαγής εμπειρίας και καλών πρακτικών σχετικών με θεσμικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μάθηση.

Η Αλβανική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ASPA) είναι δημόσιος οργανισμός, υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής και προαιρετικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της κεντρικής κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και των ανεξάρτητων αρχών. Ιδρύθηκε στα Τίρανα το 2000, αρχικά ως Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης και από το 2013 με την τωρινή ονομασία. Αποστολή της είναι η υποστήριξη της αλβανικής δημόσιας διοίκησης με την εξασφάλιση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία ώστε να εκπληρώνουν τόσο τις ατομικές, όσο και τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Στο επόμενο διάστημα θα δρομολογηθεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και θα εξειδικευτούν οι δράσεις υλοποίησης της συμφωνίας.