Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Το newsletter του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Μεταγνώση» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ). Έχει ως στόχο να αποτελέσει μια συστηματική πηγή έγκυρης ενημέρωσης με αποδέκτες το σύνολο των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

Το περιεχόμενό του εστιάζει στην επιστημονική προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν την σύγχρονη διοίκηση, σε συνεντεύξεις με προσωπικότητες του χώρου, στην προβολή της επικαιρότητας σχετικά με τις εξελίξεις του πεδίου, στην προώθηση καινοτόμων εφαρμογών και πρακτικών, στην ενημέρωση για τις δράσεις του ΕΚΔΔΑ.

Το newsletter εκδίδεται ηλεκτρονικά σε 3μηνιαία βάση και η συντακτική του επιτροπή αποτελείται από το επιστημονικό προσωπικό του ΙΤΕΚ.

Καλή σας ανάγνωση.