Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης παρέχεται :

  • Δανεισμός
  • Διαδανεισμός
  • Κράτηση βιβλίων
  • Παραγγελία άρθρων
  • Αναγνωστήριο
  • Ελεύθερο Internet