Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Για να εισέλθετε στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης ekdd.openabekt.gr  πατήστε εδώ