Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Μπορείτε να αναζητήσετε εκπαιδευτικό υλικό των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης στη βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.