Τεκμηρίωση – Καινοτομία (ΜΟΤΕΚ)

Το ΕΚΚΔΑ, μέσω της επιστημονικής
του Μονάδας Τεκμηρίωσης
και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ,)
αναδεικνύεται σε δημόσια
πύλη πληροφοριών.

Η ITEK έχει τη αρμοδιότητα διενέργειας Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση φορέων σε διάφορους τομείς της Κυβέρνησης. Όλη η διαδικασία της πρόσκλησης διεξάγεται μέσω του OpenGov.