Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Συνάντηση της Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΕΚΔΔΑ με εκπροσώπους της ΚΕΔΕ

ΕΚΔΔΑ

Την Παρασκευή 21 Μαΐου, η  Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη και ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Βασίλειος Έξαρχος, υποδέχθηκαν τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ  κ.  Δημήτριο Παπαστεργίου και τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτριο Καφαντάρη  στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση με το προεδρείο της ΚΕΔΕ σχετικά με το πλαίσιο και τις προοπτικές επιμόρφωσης που θα απευθύνεται στους αιρετούς εκπροσώπους, καθώς και στα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ συμφώνησαν ότι το πλαίσιο της συνεργασίας τους θα προσλάβει και επίσημη μορφή με την υπογραφή σχετικού μνημονίου το προσεχές χρονικό διάστημα.