Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ στη συνάντηση του Δικτύου των ομόλογων φορέων της ΕΕ (DISPA)

ΕΚΔΔΑ

Η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ. Π. Δραμαλιώτη, συμμετείχε στην καθιερωμένη συνάντηση του δικτύου των επικεφαλής των ομόλογων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, στο πλαίσιο της σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Θέμα της συνάντησης ήταν «Η διαχείριση κρίσεων στη Δημόσια Διοίκηση» και οι διοργανωτές παρουσίασαν το σουηδικό μοντέλο διαχείρισης κρίσεων τόσο από την πλευρά των δημόσιων υπηρεσιών, όσο και από αυτή της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στο περιθώριο της συνάντησης, η Πρόεδρος Δραμαλιώτη είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει συνεργασία με τη γαλλική αποστολή από το INSP (πρώην ΕΝΑ) σχετικά με το έργο που την ερχόμενη εβδομάδα εγκαινιάζεται στην Αλβανία από τη μεταξύ τους κοινοπραξία, καθώς και με τη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (EuSA) σχετικά με τη δυνατότητα συνεισφοράς της τελευταίας στα curricula του ΕΚΔΔΑ με καλές πρακτικές σε ζητήματα στρατηγικής πρόβλεψης και ηγετικών δεξιοτήτων.