Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ στην ετήσια συνάντηση του διεθνούς δικτύου των Σχολών Δημόσιας Διοίκησης του ΟΟΣΑ στο Ντουμπάι (OECD –NSG)

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση του Διεθνούς Δικτύου των Σχολών Δημόσιας Διοίκησης του ΟΟΣΑ (OECD –NSG), με τίτλο «Μετασχηματίζοντας τον δημόσιο τομέα» η οποία πραγματοποιήθηκε 28 και 29 Μαΐου  στο Ντουμπάι.

Η συνάντηση διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Σχολής Mohamed Bin Rashid School of Government και συμμετείχαν πλήθος χωρών, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Σινγκαπούρη.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του κ. Βασίλειο Έξαρχο και το Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) , κ. Αθανάσιο Ράπτη.

Οι θεματικές ενότητες που απασχόλησαν τη συνάντηση βασίστηκαν σε τρείς άξονες που αφορούν τον μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης: την ηγεσία, την τεχνολογική εξέλιξη και την καινοτομία στα εκπαιδευτικά συστήματα. Συγκεκριμένα πρώτο άξονα συζήτησης αποτέλεσε η μετασχηματιστική ηγεσία ως οδηγός της οργανωτικής αλλαγής και η εφαρμογή νέων μεθόδων ανάπτυξης της ηγεσίας του δημοσίου τομέα. Σε επόμενη θεματική συζητήθηκαν οι αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στο δημόσιο τομέα και η ανάγκη αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.  Τέλος αναλύθηκαν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή  των εκπαιδευτικών προγράμματα των σχολών και πως θα πρέπει να μετασχηματιστούν ενσωματώνοντας καινοτόμες πρακτικές και μεθοδολογίες.