Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, Διεθνείς Συνεργασίες

Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ στο Dispa Meeting της Πορτογαλίας

ΕΚΔΔΑ

Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 υλοποιήθηκε με επιτυχία μέσω τηλεδιάσκεψης η συνάντηση του ευρωπαϊκού Δικτύου Διευθυντών & Σχολών Δημόσιας Διοίκησης (DISPA), με θέμα “Leadership Exchange Programme”.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το ΙΝΑ (Εθνικό Ινστιτούτο Διοίκησης) της Πορτογαλίας, της χώρας – μέλους που έχει την Προεδρία της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της εμπειρίας των κρατών μελών του Dispa, στον τομέα του προγράμματος ανταλλαγής υψηλόβαθμων στελεχών μεταξύ των δημόσιων οργανισμών των χωρών που συμμετέχουν.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Πρόγραμμα ανταλλαγής υψηλόβαθμων στελεχών (Leadership Exchange Programme) θα αποτελέσει μέρος της ατζέντας της άτυπης συνόδου των αρμοδίων Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Δημόσιας Διοίκησης που θα υλοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2021.

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, συμμετείχε στη συνεδρία με αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειρίας των κ-μ στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, με εισήγηση με θέμα «Leadership in times of Crisis».

Η κ. Δραμαλιώτη εστίασε στις πρωτοβουλίες του ΕΚΔΔΑ σχετικά με την ανάδειξη των ζητημάτων ηγεσίας όπως αποτυπώνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) & του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ).

Η κ. Δραμαλιώτη έκανε επίσης αναφορά στις προβλέψεις του Ν.4622/2019 σχετικά με την ενεργοποίηση του νέου κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών και τις προοπτικές εξέλιξης που αναδεικνύονται.