Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης

ΕΚΔΔΑ

Η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, συμμετείχε ως ομιλήτρια στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα «Αξιολόγηση & Ανθεκτικότητα», που διοργανώθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021. Στόχος του συνεδρίου ήταν η προώθηση της αξιολόγησης ως επιστημονικής μεθόδου ανάλυσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των ευκαιριών ανάπτυξης.

Στην εισήγηση της με τίτλο « Η Αξιολόγηση της επιμόρφωσης ως στοιχείο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας & ανάπτυξης των δημοσίων υπαλλήλων», η κ. Δραμαλιώτη αναφέρθηκε στην διαδικασία και τα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης και αποτίμησης του επιμορφωτικού έργου του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, καθώς και στην αξιοποίηση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων ιδιαίτερα σε καταστάσεις αλλαγής και μετασχηματισμού.

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ επίσης, υπογράμμισε το γεγονός ότι η αξιολόγηση αποτελεί ειδική διαδικασία ενσωματωμένη σε όλους τους κύκλους εκπαίδευσης τόσο του ΙΝΕΠ όσο και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και τόνισε την σημασία της αξιολόγησης των επιμορφωτικών δράσεων, τόσο υπό το πρίσμα της βελτίωσης του παρεχόμενου έργου, όσο και  της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων στο βαθμό που αποτιμάται θετικά για την προσωπική τους ανάπτυξη και τη αναβάθμιση του έργου τους.