Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΕΚΔΔΑ

Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ στο 11ο Ετήσιο Συνέδριο “E-Government Forum | Digital Health Care”

ΕΚΔΔΑ

Η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)  Δρ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, συμμετείχε ως ομιλήτρια στην θεματική ενότητα «Κύριοι άξονες υλοποίησης και ανάπτυξης Ολοκληρωμένων υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης »  κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του 11ου Ετήσιου Συνέδριου “e-Government Forum | Digital Health Care” – «Από τη Δημόσια Διοίκηση στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση: Η Στρατηγική, οι Στόχοι, τα Έργα, οι Τεχνολογίες» , που διοργανώνεται διαδικτυακά από την Τρίτη 16 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2021, με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων και φορέων που εμπλέκονται στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Ελλάδα.

Η κ. Δραμαλιώτη, στην ομιλία της με τίτλο « Η συμβολή του ΕΚΔΔΑ στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους», αρχικά τόνισε  τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού στη Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και στην ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και στις μεταβολές που έχει επιφέρει σε όλα τα επίπεδα. Αναφερόμενη στο ΕΚΔΔΑ και στην σημαντική συμβολή του στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, η Πρόεδρος παρουσίασε συνοπτικά το έργο και τις δράσεις του φορέα που συμβάλουν ενεργά στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και στην εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία,  με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τον σχεδιασμό και υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων από το ΕΚΔΔΑ για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, καθώς επίσης και την συνεργασία του φορέα με επιστημονικούς και τεχνολογικούς φορείς για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.