Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ στην 1η Ημερίδα Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ με θέμα
«Ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης & βίας στο χώρο εργασίας»

ΕΚΔΔΑ

Το Σάββατο, 11/12/2021, πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα η 1η Ημερίδα Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης & βίας στο χώρο εργασίας» στο πλαίσιο της υλοποίησης των συμφωνηθεισών δράσεων, όπως αυτές προκύπτουν από Πρωτόκολλο Συνεργασίας  ανάμεσα στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), την Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) που υπεγράφη τον περασμένο Οκτώβριο κατά τις εργασίες του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη.

Με την πραγματοποίηση της ημερίδας στα Τρίκαλα εγκαινιάστηκε μια σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε όλες τις περιφέρειες της  χώρας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας και των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων προκειμένου να συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Την ημερίδα τίμησαν με χαιρετισμό και ομιλίες η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, κα Μαρία Συρεγγέλα, ο Πρόεδρος ΚΕΔΕ & Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ & Δήμαρχος Αγ. Ευστρατίου, κα Μαρία Κακαλή.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κα Παρασκευή Δραμαλιώτη, η οποία αναφέρθηκε στη συστηματική επιμόρφωση που προσφέρει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ στους/τις δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι/ες εργάζονται πάνω σε θέματα ισότητας των φύλων, αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, καθώς και ενδυνάμωσης των γυναικών για την ενεργό συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων και θέσεων ευθύνης τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.