Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια toner και photoconductor για τις ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του χρειάζεται να προβεί στην ετήσια προμήθεια TONER και PHOTOCONDUCTOR για τις μηχανές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας (fax) που διαθέτει, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Τρίτη 09/03/2021, ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο (Πειραιώς 211, Ταύρος, 1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας από τις 09:00 π.μ.).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ TONER & PHOTOCONDUCTOR