Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επέκτασης, προσαρμογής, συντήρησης και υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΕΚΔΔΑ που απαιτούνται για την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών επέκτασης, προσαρμογής, συντήρησης και υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΕΚΔΔΑ που απαιτούνται για την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ.  Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την Παρασκευή  2 Οκτωβρίου 2020 στο Πρωτόκολλο (Πειραιώς 211, 177 78, 1ος όροφος, γραφείο 106, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ