Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση των διακοσίων πενήντα (250) τοπικών μονάδων κλιματισμού (fan coils νερού), τριακοσίων (300) στόμιων του συστήματος προκλιματισμού, τριάντα επτά (37) μονάδων split units και δύο (2) κεντρικών κλιματιστικών μονάδων αμφιθεάτρων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την Τετάρτη 20/03/2019 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 106 ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

Πρόσκληση