Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φακέλων (folders) και μπλοκ σημειώσεων για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  του  έχει ανάγκη για την προμήθεια:

1) Φακέλων (folders), CPV: 22852000-7: Ντοσιέ

2) Μπλοκ σημειώσεων, CPV: 22816100-4.

Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την  18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, πριν καταθέσουν την προσφορά τους, υποχρεούνται να παραλάβουν, με δική τους μέριμνα και ευθύνη, αντίγραφο δείγματος από το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ