Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια αναγκαίων υλικών πληροφορικής. Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Τρίτη 11/06/2019 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 106,ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

 

Πρόσκληση

Πίνακας Συμμόρφωσης

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Διευκρίνιση