Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια 27 fan coil units

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να προμηθευτεί 27 fan coil units (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο της πρόσκλησης), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Πέμπτη 28/03/2019 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 106 ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

Πρόσκληση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)