Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το 2018

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του και προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβες και να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στον εξοπλισμό πληροφορικής που διαθέτει, χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια των αναγκαίων υλικών πληροφορικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018, στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

Πρόσκληση

Πίνακας Συμμόρφωσης

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς