Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αγορά φωτοαντιγραφικού χαρτιού A4

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί 3.500 δεσμίδες φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4. Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Πέμπτη 13/12/2018 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση