Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ακαδημία Ηγεσίας: Πώς να αναπτύξουμε την ηγεσία στον δημόσιο τομέα; Πρακτικές και κριτικές προοπτικές»

ΕΚΔΔΑ

Στο πλαίσιο προώθησης καινοτόμων δράσεων και συστηματοποίησης της στρατηγικής εξωστρέφειας, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης συνεργάζεται με υψηλού κύρους φορείς του εξωτερικού και οργανώνει για δεύτερη φορά τη Θερινή Ακαδημία με τίτλο «Ακαδημία Ηγεσίας: Πώς να αναπτύξουμε την ηγεσία στον δημόσιο τομέα; Πρακτικές και κριτικές προοπτικές». Η επιμορφωτική δράση υλοποιείται σε συνεργασία με την Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), τη Γαλλική Πρεσβεία και στοχεύει να προκαλέσει μια λειτουργική επίγνωση σχετικά με τη σημασία της ηγεσίας και τη δέσμευση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης στη μετασχηματιστική δυναμική των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και στάσεων των ηγετών.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να εισαγάγει τους/τις συμμετέχοντες/χουσες στον καινοτόμο, περιεκτικό ηγετικό τύπο και να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια για την άσκηση αποτελεσματικής επικοινωνίας και εύρυθμης διοίκησης. Η Ακαδημία της Ηγεσίας συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει την ηγεσία και την πρακτική, βιωματική συμμετοχή των εκπαιδευομένων και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάλυση ζητημάτων που συνδέονται με τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη, την κατανόηση μεθόδων ανάπτυξης ηγετικών στελεχών, την ανάπτυξη ικανοτήτων και μετα-ικανοτήτων (συστημική σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη, δημιουργική λήψη αποφάσεων ικανότητα διοίκησης αλλαγών).

Έναρξη – Χρονική Διάρκεια – Αριθμός Συμμετεχόντων

Η Ακαδημία Ηγεσίας «Πώς να αναπτύξουμε την ηγεσία στον δημόσιο τομέα; Πρακτικές και κριτικές προοπτικές», διάρκειας μίας εβδομάδας, θα υλοποιηθεί από την 01 Ιουλίου 2024 έως τις 05 Ιουλίου 2024 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, 177-78, Ταύρος) και θα συμμετέχουν σαράντα (40) υπάλληλοι -κατά προτεραιότητα όσοι/ες κατέχουν θέση ευθύνης – από την ελληνική δημόσια διοίκηση.

Υπογραμμίζεται ότι το Πρόγραμμα Ακαδημία Ηγεσίας διεξάγεται αποκλειστικά στη γαλλική γλώσσα. Συνεπώς, οι εκπαιδευόμενοι/ες καλούνται να αναφέρουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση το επίπεδο κατανόησης, αντίληψης και αλληλεπίδρασης στη γαλλική γλώσσα.

Αναφορικά με το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος, ακολουθεί η διάρθρωση των θεματικών ενοτήτων:

  • Discours introductifs, Présentation du programme et des intervenants de l’université d’été
  • Les organisations internationales et la médiation diplomatique
  • Module 1 : Quel leadership pour le manager RH de demain?
  • Module 2 : L’innovation managériale et les nouvelles pratiques collaboratives
  • Module 3 : Le leader de la transformation et la conduite du changement
  • Module 4 : L’intelligence émotionnelle au service d’un leadership performant
  • Module 5 : La communication de leadership
  • Restitution des travaux en plénière
  • Le leadership politique dans la diplomatie européenne (Conférence de clôture en plénière)

Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στo ανωτέρω  πρόγραμμα καλούνται, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, να εγγραφούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., https://online.ekdd.gr/OnlineWeb και στη συνέχεια να αιτηθούν από τον Τομέα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» το Πρόγραμμα «Académie du leadership : Comment développer son leadership dans le secteur public? Pratiques et perspectives critiques» (Κωδ.: 80743Δ24).