Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δεκαπέντε (15) υπαλλήλων κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης – ΠΙΝΕΠΘ), για την υποστήριξη στην παρακολούθηση και υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΕΚΔΔΑ

Το ΕΚΔΔΑ  καλεί τους/τις υπαλλήλους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία απόσπασης για τη στελέχωση υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης – ΠΙΝΕΠΘ), με αντικείμενο την παρακολούθηση, υλοποίηση και εκκαθάριση δαπανών των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Φορέα Υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα: για την Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καλούνται να αποσπαστούν δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι και για το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠΘ) καλείται να αποσπαστεί ένας (1) υπάλληλος.

 

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε  ΕΔΩ