Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του ΕΚΔΔΑ

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης με σκοπό την απρόσκοπτη και πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του ΕΚΔΔΑ.

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την Παρασκευή  4 Ιουνίου 2021 στο Πρωτόκολλο (Πειραιώς 211, 177 78, 1ος όροφος, γραφείο 106, ώρες λειτουργίας 09.00-13.00).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΣ