Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του ΕΚΠΑ

ΕΚΔΔΑ

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2024, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης κ. Δημήτριου Κιρμικίρογλου, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) κ. Βασίλειος Έξαρχος και ο Πρύτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την προβολή κοινών δράσεων διασύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με τη δημόσια διοίκηση στο πλαίσιο των αρχών της αμοιβαιότητας και της αποτελεσματικότητας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Αντιπρύτανης κ. Στάθης Ευσταθόπουλος, το μέλος του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ,  Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Φιλοσοφίας, κ. Γεώργιος Πολίτης, ο Διευθυντής της ΕΣΔΔΑ, κ. Αθανάσιος Ράπτης και ο Διευθυντής του ΙΝΕΠ, κ. Στέφανος Πολυμενόπουλος.

Το εν λόγω πρωτόκολλο θα συμβάλει στη διεύρυνση συνεργασίας των δύο φορέων και στον προγραμματισμό κοινών δράσεων, όπως η διοργάνωση ετήσιου Forum ενημέρωσης για τις δράσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τις επαγγελματικές δυνατότητες για τους αποφοίτους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη συνεργασία, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη έρευνας στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσίων Πολιτικών και Χρηστής Διακυβέρνησης, καθώς και τη συνεργασία στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων κατά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Επιπλέον θα προωθηθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με σκοπό την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων, καινοτομίας και πράσινης μετάβασης.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης, κ. Δημήτριος Κιριμικίρογλου, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της νέας συνεργασίας με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αναφέροντας ότι « η νέα αυτή συνεργασία με το ΕΚΠΑ θέτει στο επίκεντρο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων του πανεπιστημίου με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, ενώ δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε έτι περαιτέρω σε νέα πεδία όπως αυτά της καταγραφής και απλούστευσης διαδικασιών του πανεπιστημίου και της προώθησης κοινών δράσεων για την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση».

Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Βασίλειος Έξαρχος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δυο φορέων και τόνισε ότι η συνεργασία με το ΕΚΠΑ θα αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής.