Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Microsoft στο ΕΚΔΔΑ
Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Δημόσιο Τομέα
Νέος Χρονοπρογραμματισμός

ΕΚΔΔΑ

H Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) συνεργάζονται με τη Microsoft Hellas, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, και υλοποιούν προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού  της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής και θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χρονικό διάστημα από 8 Δεκεμβρίου 2021 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft που θα εκκινήσουν από τον Ιανουάριο 2022 και θα διαρκέσουν έως και τον Ιούνιο 2022, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαδραστικά (virtual instructor-led seminars),  καθώς, παράλληλα με τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές, θα περιλαμβάνουν και πρακτικά εργαστήρια (online labs) στα γνωστικά αντικείμενα:

1) Azure Fundamentals, 2) Azure Data Fundamentals, 3) Azure AI Fundamentals 4) Security, Compliance, and Identity Fundamentals, 5) Power Platform Fundamentals

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη συνδρομή πιστοποιημένων εκπαιδευτών (Microsoft Certified Trainers – MCTs), οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και η δυνατότητα απόκτησης της αντίστοιχης πιστοποίησης, παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία με την Microsoft στο πλαίσιο του προγράμματος GR For Growth στοχεύει να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες σημαντικού αριθμού στελεχών με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025. Κατά την πιλοτική φάση της δράσης εκπαιδεύτηκαν 500 δημόσιοι υπάλληλοι σε σύνολο 20 εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να  βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ.