Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων:
Συνέχιση του κύκλου επιμορφώσεων για την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη Δημόσια Διοίκηση

slider3.jpg

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνέχεια της επιτυχημένης πιλοτικής εφαρμογής και υλοποίησης είκοσι (20) προγραμμάτων του  τίτλου  «Διασφάλιση της ισότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη δημόσια διοίκηση», εντός του 2023, προχωρεί στην υλοποίηση άλλων έντεκα (11) προγραμμάτων κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των ατόμων της κοινότητας Λοάτκι+, με έμφαση στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα, στην κατεύθυνση της προσέγγισης και της διαχείρισης της διαφορετικότητας.

Απευθύνεται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και η εμπέδωση καλών πρακτικών για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από έμπειρους/ες εισηγητές/ριες, μέλη του Μητρώου του ΕΚΔΔΑ, με εξειδίκευση σε ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+. Για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων προσφέρονται και προγράμματα σε απογευματινό ωράριο (15:00-22:00). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση από την Αναζήτηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ.

 

Περισσότερες πληροφορίες  & τρόπος συμμετοχής, στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΕΚΔΔΑ.

 

ΠΡΩΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (08:00-15:00)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
80050Κ23 1/6/2023 2/6/2023
80051Κ23 7/6/2023 8/6/2023
80053Κ23 27/6/2023 28/6/2023
80054Κ23 27/6/2023 28/6/2023
80029Κ23 5/7/2023 6/7/2023
80052Κ23 5/7/2023 6/7/2023
80055Κ23 5/7/2023 6/7/2023
80056Κ23 12/7/2023 13/7/2023
80057Κ23 12/7/2023 13/7/2023

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (15:00-22:00)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
80046Κ23 7/6/2023 8/6/2023
80049Κ23 14/6/2023 15/6/2023