Νέα – Ανακοινώσεις

Πίνακες υποψηφίων 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) του 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού συνεδρίασε την Παρασκευή 22/06/2018 και ενέκρινε τους πίνακες των υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής.

Σε επόμενη συνεδρίαση της η ΚΕΕ θα ανακοινώσει τους χώρους και τις ώρες διεξαγωγής του πρώτου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού.