Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Νέοι Διευθυντές στις Εκπαιδευτικές – Ερευνητικές Μονάδες του ΕΚΔΔΑ

logo_ekdda

Με ομόφωνη απόφαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ αποδέχτηκε, κατά την πρώτη του συνεδρίαση, τη σχετική  πρόταση του Προέδρου, κ. Διονύση Κυριακόπουλου, και όρισε νέους Διευθυντές στις εκπαιδευτικές- ερευνητικές μονάδες καθώς και τους αναπληρωτές αυτών.

Ειδικότερα, Διευθυντής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Απίστουλας, Πολιτικός – Διοικητικός Επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΚΠΑ και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ με ειδίκευση στην Κοινωνική Διοίκηση.

Τη Διεύθυνση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) αναλαμβάνει ο κ. Βασίλειος- Νικόλαος Γκατζάρας, απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα «Ευρωπαϊκά Οικονομικά» στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.

Στο Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομιών Διευθυντής ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Χαλκιάς με μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Αναπληρωτής Διευθυντής στο ΙΝΕΠ ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Ματζαβάκης, Μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα στο ΕΚΠΑ.

Καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ αναλαμβάνει ο κ. Δημήτριος Γιουτίκας, απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ, Νομικός, Διδάκτωρ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με μεταπτυχιακές σπουδές στο αστικό δικονομικό και εργατικό δίκαιο του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, αφού τους ευχήθηκε δημιουργική θητεία, ζήτησε επιτάχυνση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου με ιεράρχηση και αποκέντρωση δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν με απτά αποτελέσματα στην αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και την μετάβασή τους στην ψηφιακή διακυβέρνηση, ενώ ευχαρίστησε για την προσφορά τους στο ΕΚΔΔΑ τους παραιτηθέντες πρώην Διευθυντές.