Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Microsoft στο ΕΚΔΔΑ: Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Δημόσιο Τομέα

ΕΚΔΔΑ

H Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) συνεργάζονται με τη Microsoft Hellas,   στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, υλοποιούν προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού  της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής και θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χρονικό διάστημα από 29 Νοεμβρίου 2021 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021. Η υποβολή των αιτήσεων για τα εν λόγω προγράμματα ξεκινά την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft που θα εκκινήσουν εκ νέου από τον Ιανουάριο 2022 και θα διαρκέσουν έως και τον Ιούνιο 2022, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαδραστικά (virtual instructor-led seminars),  καθώς, παράλληλα με τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές, θα περιλαμβάνουν και πρακτικά εργαστήρια (online labs), στα γνωστικά αντικείμενα:

1) Azure Fundamentals, 2) Azure Administrator 3) Azure Data Fundamentals 4) Azure Database Administrator Associate 5) Azure AI, 6) Azure AI Engineer Associate, 7) Security, Compliance, and Identity Fundamentals, 8) Power Platform Fundamentals.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη συνδρομή πιστοποιημένων εκπαιδευτών (Microsoft Certified Trainers – MCTs), οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και η δυνατότητα απόκτησης της αντίστοιχης πιστοποίησης παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία με την Microsoft εκκίνησε το καλοκαίρι του 2021 και εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος GR For Growth. Κατά την πιλοτική φάση της δράσης εκπαιδεύτηκαν 500 δημόσιοι υπάλληλοι, σε σύνολο 20 εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να  βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ.