Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΕΚΔΔΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού των υποψηφίων της Διπλωματικής Ακαδημίας στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη ο Εισαγωγικός Διαγωνισμός της ΚΣΤ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία κατά το διάστημα από 27 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2021, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Το ΕΚΔΔΑ ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Υπουργείου Εξωτερικών να παραχωρήσει τους χώρους του, καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή του για τον  Διαγωνισμό των Διπλωματικών υπαλλήλων για το έτος 2021 και παράλληλα μερίμνησε για την πιστή εφαρμογή και τήρηση όλων των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ για την ασφαλή διεξαγωγή του καθώς και την άρτια οργάνωση της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνδρομή στελεχών του ΕΚΔΔΑ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ήταν ιδιαίτερα σημαντική, ειδικότερα στο πλαίσιο της οργάνωσης και του συντονισμού της όλης διαδικασίας σε συνεργασία με το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών.