Νέα – Ανακοινώσεις

Καινοτόμο Εργαστήριο (Hackathon): Διαχείριση Εκπαιδευτικών Πόρων Συστημάτων Μάθησης

slidewiki2

Tο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ διοργανώνει Kαινοτόμο Εργαστήριο (Hackathon) για τη Διαχείριση Εκπαιδευτικών Πόρων Συστημάτων Μάθησης  στην Αθήνα, στις 22-23 Μαΐου 2018, (εγκύκλιος).

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση, διερεύνηση, και προώθηση των μεθόδων, τεχνικών, εργαλείων και προϋποθέσεων ανάπτυξηςκαιδιαχείρισης εκπαιδευτικών πόρων με στόχο την Ανοικτή Συνεργατική Μάθηση στη Διοίκηση και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει:

  • στη διερεύνηση και ανάδειξη νέων μεθόδων σχεδίασης Ψηφιακών       Εκπαιδευτικών Πόρων,
  • στην ανάδειξη κατάλληλων προτύπων και μεθόδων μετασχολιασμού των Ψηφιακών       Εκπαιδευτικών Πόρων (Μεταδεδομένα),
  • στη διερεύνηση και ανάδειξη νέων Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων,
  • στις προϋποθέσεις σχεδιασμού για την εξασφάλιση της       Προσβασιμότητας των Ψηφιακών       Εκπαιδευτικών Πόρων,
  • στην παρουσίαση χρήσιμων πρακτικών εφαρμογών, συστημάτων διαχείρισης, καλών πρακτικών και μελετών περίπτωσης σε σχέση με τη διαχείριση εκπαιδευτικών πόρων,
  • στη δημιουργία και Διαχείριση Ανοικτών Πόρων στο slidewiki.

Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως στα μέλη του μητρώου εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και σε στελέχη που ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης όλων των επιπέδων διοίκησης. Αποτελεί μια μορφή κλειστής διαβούλευσης που προσφέρει ευκαιρία συμμετοχής, συνεργασίας και συμβολής όλων των φορέων. Θα διεξαχθεί στην αίθουσα 223 ( Πειραιώς 211, Ταύρος – 2ος όροφος) από τις 09:00 έως τις 16:00. Την επιστημονική ευθύνη της δράσης έχει η Αναστασία Παπαστυλιανού, Υπεύθυνη Σπουδών & Έρευνας ΕΚΔΔΑ (τηλ. 213 1306 279) και την οργανωτική η Σπυριδούλα Τσαβατοπούλου, στέλεχος του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ (τηλ. 213 1306 265).