Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Καινοτόμος Δράση του ΕΚΔΔΑ για τους Υπηρεσιακούς Γραμματείς

ΕΚΔΔΑ

Μια νέα καινοτόμο επιμορφωτική δράση με τίτλο «Υπηρεσιακοί Γραμματείς στο επιτελικό κράτος: Μετασχηματίζοντας γνώσεις και εμπειρίες » υλοποιεί το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς, που έχουν επιλεγεί με αξιοκρατικά κριτήρια με βάση το νόμο 4622/2019 για το επιτελικό κράτος, αποτελούν τη γέφυρα για τη συνετή και αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στα επίπεδα της Διοίκησης και της Πολιτικής Ηγεσίας. Σηματοδοτούν μία θεσμική τομή για την αποκομματικοποίηση και την οικοδόμηση της θεσμικής μνήμης και της συνέχειας στη δημόσια διοίκηση.

Η σπουδαιότητα της επιμορφωτικής δράσης σηματοδοτείται από την πλαισίωσή της από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κο. Κυριάκο Μητσοτάκη, κορυφαίους Υπουργούς, Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων και ανώτατα διοικητικά στελέχη που καλύπτουν τις αντίστοιχες πολιτικές.

Η επιμορφωτική δράση υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 14-16 και 21-23 Ιουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στα θεματικά της πεδία περιλαμβάνει όλες τις δημόσιες πολιτικές σε κανονιστικό, δημοσιονομικό και επιχειρησιακό επίπεδο αναδεικνύοντας τα εργαλεία σύγχρονης διοίκησης, καθώς και τα εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης. Φιλοδοξία της αποτελεί η ανάδειξη της αξιοποίησης, αλλά και της βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού αυξημένων προσόντων του δημόσιου τομέα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία πιλοτική δράση ενός γενικότερου σχεδίου που στοχεύει να υλοποιήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο η δημόσια διοίκηση να υπηρετεί τις ανάγκες του πολίτη και την υγιή επιχειρηματικότητα, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας και στην οικοδόμηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος.

Την επιμορφωτική δράση συντόνισε η Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κα Παρασκευή Δραμαλιώτη ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη.

Επισυνάπτεται εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα.