Νέα – Ανακοινώσεις

ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ: οι μελέτες του 2017

BOOKS

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της αποστολής του, έχει εκπονήσει σειρά μελετών, των οποίων η ανάπτυξη, επεξεργασία και σύνταξη οριστικοποιήθηκε και μέσω της στοχοθεσίας της μονάδας για το έτος 2017. Η στοχοθεσία, αποτέλεσμα διαβούλευσης της Διεύθυνσης ΙΝΕΠ με το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, προέβλεπε τη συγκρότηση ερευνητικών ομάδων για τη διεξαγωγή μελετών με σκοπό:

  • την αποτίμηση των επιμορφωτικών δράσεων,
  • τη διερεύνηση των προσδοκιών και στερεοτύπων της ελληνικής δημοσιοϋπαλληλίας,
  • την εκτίμηση της ικανοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών από δημόσιους φορείς.

Την ευθύνη της επιστημονικής εποπτείας και παρακολούθησης είχε η Διευθύντρια ΙΝΕΠ, δρ Άννα Κοντονή, και τον συντονισμό των ερευνητικών ομάδων οι:

Δημήτρης Απίστουλας, MSc, Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας

Δρ. Παντελής Βουλτσίδης, Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας

Δρ. Φωτεινή Κομσέλη, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας

Αμαλία Κονδυλάτου, MSc, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας

Βασιλική Μακρή, MSc, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας

Δρ. Μερκούριος Μαργαριτόπουλος, Προϊστάμενος ΠΙΝΕΠΘ

Η εκπόνηση των εν λόγω μελετών επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της Προέδρου ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθ. ΑΠΘ Ιφιγένειας Καμτσίδου, για συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό του πολύπλευρου έργου του φορέα μέσω της υλοποίησης δράσεων προστιθέμενης αξίας και ουσιαστικής συμβολής στη διαρκή βελτίωση της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας.

Οι μελέτες είναι αναρτημένες στο Αποθετήριο Διοικητικής Γνώσης του ιστοτόπου του ΕΚΔΔΑ.