Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ: Νέο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση ΜΕΘ-ΜΑΦ-Κλινικές Covid19

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση του COVID-19,  υλοποιεί ένα καινοτόμο νέο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού για την άμεση στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, Κλινικών COVID – 19 στις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ.»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

1) Προϊσταμένους/ες ή στελέχη των Διευθύνσεων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, οι οποίοι/ες από θέση ευθύνης εποπτεύουν, ασκούν συντονιστικό έργο ή είναι υπεύθυνοι/-ες Μονάδων – Κλινικών COVID – 19.

2) Στελέχη των Νοσηλευτικών Διευθύνσεων ανεξαρτήτως συμβάσεως εργασίας, οι οποίοι/ες υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

3) Στελέχη που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως Ειδικευόμενοι/ες Νοσηλευτές/ριες.

4) Υποψήφιοι/-ες εκπαιδευτές/-ιες, οι οποίοι/ες διαθέτουν  εμπειρία στην κατάρτιση ενηλίκων και έχουν εμπλακεί ενεργά στην αντιμετώπιση και διαχείριση της πανδημίας COVID – 19.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η στοχευμένη και τεκμηριωμένη εκπαίδευση των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών, οι οποίοι/ες θα είναι σε θέση μετά το πέρας της εκπαίδευσης, να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας σε Κλινικές COVID – 19.

Το πρώτο και εμβληματικό πρόγραμμα αυτού του γνωστικού αντικειμένου θα λάβει χώρα στις 18-22 Ιουλίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης Webex (ΚΩΔΙΚΟΣ 80197Κ22).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσα από τον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr .

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του ΕΚΔΔΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία στις δημόσιες υπηρεσίες.