Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, IΤΕΚ, ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα ΙΤΕΚ/ΕΚΔΔΑ & ΥΠ.ΕΣ για τις Καινοτόμες Πρακτικές στην Δημόσια Διοίκηση

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), στο πλαίσιο ανάδειξης και στήριξης πρακτικών καινοτομίας οι οποίες αναπτύσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο:

«Καινοτόμες Πρακτικές στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, με τον Πολίτη στο επίκεντρο»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία στο Αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211 – Ταύρος και διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 στις 09:30 π.μ.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι, με αφετηρία την παρουσίαση καλών πρακτικών, να ενισχυθεί το οικοσύστημα καινοτομίας στον δημόσιο τομέα και να αναδειχθεί η σημασία της καλλιέργειας μιας κουλτούρας προώθησης καινοτόμων λύσεων στους κόλπους της διοίκησης.

Ειδικότεροι στόχοι της ημερίδας είναι:

α. Η προώθηση καινοτομιών που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί στη δημόσια διοίκηση και η αναζήτηση πιθανών ευκαιριών διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής τους.

β. Η αναζήτηση μελλοντικών προοπτικών βελτίωσης της ικανότητας των δημόσιων φορέων να καινοτομούν, με έμφαση στις προβλέψεις που ενσωματώνονται στο ν. 5027/2023 για τη θέσπιση Συστήματος Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα και την κατάρτιση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα.

  • Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των ΝΠΔΔ αυτών και των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με θέματα ανάπτυξης και υλοποίησης καινοτομιών που αφορούν νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες και υπηρεσίες ή έχουν συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στο Δημόσιο Τομέα.
  • Η συμμετοχή στην ημερίδα στελεχών που προέρχονται από υπηρεσίες του νομού Αττικής θα πραγματοποιηθεί μόνο με φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής της δράσης. Για τους συμμετέχοντες από την περιφέρεια υπάρχει πρόβλεψη για σύγχρονη εξ’ αποστάσεως παρακολουθηση.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 27/11/2023.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο της Ημερίδας καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να  βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ.