Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, ΙΝΕΠ, IΤΕΚ

Ημερίδα ΙΤΕΚ – ΕΚΔΔΑ «Ο ρόλος και τα όρια της δικτυοκεντρικής εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου του ΕΚΔΔΑ – Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομίας »

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), διερευνά τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων δυσλειτουργίας στο Δημόσιο και εισάγει καινοτόμες μεθόδους, διαδικασίες και προσεγγίσεις στην Δημόσια Διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό  διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο:

«Ο ρόλος και τα όρια της δικτυοκεντρικής εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου του ΕΚΔΔΑ – Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομίας»

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, από 09:30 έως 13:30 με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήγαγε το ΙΤΕΚ προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή της μεθόδου της τηλεκπαίδευσης στις δράσεις του ΕΚΔΔΑ που υλοποιήθηκαν κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της πανδημίας Covid-19. Ταυτόχρονα με την παρουσίαση των σημαντικότερων συμπερασμάτων της έρευνας, μέσω της ημερίδας, θα γίνει απόπειρα να αναζητηθεί η μελλοντική προοπτική ενίσχυσης της μεθόδου της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στο σχεδιασμό του επιστημονικού έργου του ΕΚΔΔΑ και το εύρος εφαρμογής των εργαλείων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε στελέχη των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  και των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης καθώς και στα μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες καθώς και  πληροφορίες σχετικά  με τη συμμετοχή στην Ημερίδα, βρείτε εδώ την εγκύκλιο.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του διαδικτύου (Πατήστε εδώ για τη ζωντανή μετάδοση)