Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα ΙΤΕΚ/ΕΚΔΔΑ για την συμβολή της κωδικοποίησης της νομοθεσίας των ΟΤΑ στην λειτουργική απόδοση της Τ.Α. 6 Ιουνίου 2022
ΝΕΑ ΩΡΑ

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

«Συμβολή της κωδικοποίησης της νομοθεσίας των ΟΤΑ στη λειτουργική απόδοση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6/6/2022 από τις 13.00 μ.μ. έως τις 15.30 μ.μ. με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (webex).

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που υλοποιήθηκε από το ΕΚΔΔΑ με σκοπό την επικαιροποίηση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τη συμβολή της στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ομάδα – Στόχος: η συμμετοχή στην ημερίδα απευθύνεται στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ με καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα της ημερίδας και τη διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να  βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ.

Οι εργασίες της ημερίδας θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω του διαδικτύου από τον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr.