Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Δελτία Τύπου, ΙΝΕΠ, IΤΕΚ, ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα ΙΤΕΚ / ΕΚΔΔΑ & Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας & της οικονομικής ανάπτυξης
(ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

«Η συμβολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία και διαδικτυακά (webex)

την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 & ώρα 10:00 π.μ. στη Θεσσαλονίκη.

Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49.

Σκοπός της ημερίδας είναι να διαμορφωθεί μια σαφής αντίληψη από τους ωφελούμενους, είτε πρόκειται για πολίτες, είτε για  επιχειρήσεις, ως προς τον τρόπο που λειτουργούν πρακτικά οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ως αυτοτελείς διοικητικές μονάδες, σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και για τις κρατικές υποθέσεις που διαχειρίζονται αποβλέποντας στην άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. Ταυτόχρονα, η ημερίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά και των ΟΤΑ, για τις αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τα εργαλεία παροχής βέλτιστων υπηρεσιών στον πολίτη.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ανοικτή για όλους τους ενδιαφερόμενους που μπορεί να είναι υπάλληλοι και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, με έμφαση στους εργαζόμενους και τα στελέχη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α’ και β’ βαθμού), καθώς και των ΝΠΔΔ των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με τη λειτουργία  και τις αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

  • Όλοι οι συμμετέχοντες, είτε παρακολουθήσουν την Ημερίδα δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση τους  με την επιλογή «δια ζώσης» και στη συνέχεια θα σταλεί σε όλους  σύνδεσμος webex για τη δυνατότητα παρακολούθησης την Ημερίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Εγκύκλιος ΕΚΔΔΑ