Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ – Υπουργείο Δικαιοσύνης: «Ο σεβασμός των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και η Εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ως Άξονες Χρηστής Διοίκησης»

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης διοργανώνει, επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο:

«Ο σεβασμός των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και η Εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ως Άξονες Χρηστής Διοίκησης»

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2/12/2021 από 09:00 έως 12:00 με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (webex).

Σκοπός της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση των στελεχών του δημοσίου σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και η παρουσίαση των σύγχρονων πρακτικών εφαρμογών του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ημερίδας, θα παρουσιασθούν οι κοινές πρωτοβουλίες του ΕΚΔΔΑ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα υπογραφεί σχετικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς, οι οποίοι θα εκπροσωπηθούν από την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, Παρασκευή Δραμαλιώτη και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Κώτσηρα αντίστοιχα.

Ομάδα – Στόχος: Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Ανεξάρτητων Αρχών.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις θεματικές ενότητες και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να  βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ.

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του διαδικτύου.