Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ – Υπουργείο Δικαιοσύνης: «Ο σεβασμός των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και η Εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ως Άξονες Χρηστής Διοίκησης»

ΕΚΔΔΑ

Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο:

«Ο σεβασμός των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και η Εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ως Άξονες Χρηστής Διοίκησης»

Την εκδήλωση τίμησε με τον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Κώτσηρας. Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας, κήρυξε η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη.

Η κ. Δραμαλιώτη στον χαιρετισμό της αρχικά εξέφρασε την ικανοποίηση της για τη σημαντική συνεργασία που εγκαινιάστηκε μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε θέματα που αφορούν στην προστασία των ανθρώπων με αναπηρία. Ειδικότερα αναφέρθηκε στον σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, με έμφαση σε σημαντικά θεσμικά κείμενα όπως είναι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Σύμφωνα με την κ. Δραμαλιώτη, το ΕΚΔΔΑ, θα παρέχει στοχευμένη επιμόρφωση σε συνεργασία με εξειδικευμένους εισηγητές, τόσο μέσω του ΙΝΕΠ όσο και μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Υπό το πρίσμα αυτό, υπεγράφη, μεταξύ του ΕΚΔΔΑ & του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Μνημόνιο Συνεργασίας.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Κώτσηρας, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής: «Η πραγματοποίηση της σημερινής ημερίδας και η επισφράγιση της Συνεργασίας του ΕΚΔΔΑ με το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την αναβάθμιση και ενδυνάμωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα στα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και τον Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. λαμβάνουν χώρα την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, μια ημέρας με συμβολική σημασία.

Η προστασία των συμπολιτών μας με αναπηρία είναι βασικός και διαρκής στόχος της Ελληνικής Πολιτείας και αυτό αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που αποτελεί έναν οδικό χάρτη οριζόντιων δράσεων. Για πρώτη φορά υπάρχει ένα ολοκληρωμένο κείμενο, που θέτει ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους, ώστε να αντιμετωπιστεί στην ολότητά του ένα σύνθετο πρόβλημα με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην ισότιμη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Η σημερινή πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο της ενημέρωσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης του 5ου Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ε.Ε. προωθούμε ενεργά την πρακτική εφαρμογή του. Ο Χάρτης αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο και συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται στην Ένωση.

Ως εκ τούτου, σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Χάρτη, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αξιοποιηθεί ως καίριο κομμάτι του νομικού μας οπλοστασίου για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης».

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τις εισηγήσεις, του Δ/ντη του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού Δικαιοσύνης κ. Θάνου Παναγιώτου και του Δ/ντη του ΙΝΕΠ, κ. Κων/νου Τζήμα.