Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ ” Η Ισότητα των Φύλων στο Ευρωπαϊκό & Εθνικό Περιβάλλον: Προκλήσεις & Προοπτικές “

ΕΚΔΔΑ

Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο:

« Η Ισότητα των Φύλων στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό περιβάλλον: Προκλήσεις & Προοπτικές»

Την εκδήλωση τίμησαν με τον χαιρετισμό τους η  Αν. Υπουργός Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα, η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική & Οικογένεια κ. Μαρία Συρεγγέλα, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ισότητας των Φύλων & Ευρωβουλευτής κ. Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα κ. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη. Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη. Παρόντες στην έναρξη της ημερίδας ήταν ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Βασίλειος Έξαρχος, ο Δ/ντης του ΙΝΕΠ, κ. Κων/νος Τζήμας και η Αν. Δ/ντρια του ΙΝΕΠ κ. Αγγελική Μπουρμπούλη.

Η κ. Δραμαλιώτη αναφέρθηκε εκτενώς στο πλέγμα επιμορφωτικών δράσεων που υλοποιεί το ΕΚΔΔΑ και καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης διακρίσεων, ενίσχυσης της ισότητας των φύλων και γενικά προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπογράμμισε, επίσης, την ενεργή συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ σε ζητήματα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης & της ισότητας των φύλων, μέσω της υλοποίησης ημερίδων και της υπογραφής Πρωτοκόλλων Συνεργασίας, με έμφαση στη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής Πολιτικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων.

Η Αν. Υπουργός Υγείας κ. Μ. Γκάγκα, στον χαιρετισμό της αρχικά συνεχάρη το ΕΚΔΔΑ για την πρωτοβουλία και αναφέρθηκε πρωτίστως στην υπάρχουσα κατάσταση κυρίως στον επιστημονικό χώρο της υγείας, τονίζοντας παράλληλα την σημασία της εφαρμογής των πολιτικών του κράτους για την ενδυνάμωση των γυναικών. Επίσης, υπογράμμισε την αναγκαιότητα έγκαιρης ενημέρωσης των νέων γυναικών σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και προστασίας των παιδιών.

Η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μ. Συρεγγέλα, στην παρέμβασή της εξέφρασε την ικανοποίηση της για τη διοργάνωση της Ημερίδας και υπογράμμισε την ισότητα των φύλων ως θεμελιώδη αξία και βασική αρχή. Αναφέρθηκε στις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών ακόμα και στις μέρες μας, καθώς επίσης και στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, μια πραγματικότητα που η υγειονομική κρίση επιβάρυνε ακόμα περισσότερο. Υπογράμμισε, τέλος, τη σημασία του Νέου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων που είναι εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή πολιτική για την ισότητα των φύλων, καθώς και με τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ισότητας των φύλων & Ευρωβουλευτής κ. Ε. Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη, στον χαιρετισμό της, αρχικά αναφέρθηκε στις σημαντικές δράσεις και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Ευρωκοινοβουλίου σε θέματα ανισοτήτων. Επιπλέον, η κ. Βόζενμπέργκ παρέθεσε στοιχεία για τη μισθολογική απόκλιση αντρών – γυναικών και τον δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα και υπογράμμισε την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες, καθώς και την υστέρηση που παρατηρείται στην πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, κ. Π. Χαραλαμπογιάννη, αναφέρθηκε στο ισχυρό θεσμικό πλαίσιο της χώρας που διέπει τον δημόσιο τομέα σε θέματα ισότητας στην απασχόληση, αλλά και στα εμπόδια λόγω παλαιών στερεότυπων και πρακτικών. Υπογράμμισε την σημασία της αύξησης του ποσοστού αντιπροσώπευσης και συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και τη σύνδεση με τον ορθό σχεδιασμό πολιτικών και στρατηγικών δράσεων.