Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ: «Αποτίμηση δράσεων εξωστρέφειας του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με την «École Nationale d’ Administration», την «INSEAD Business School», το «Πανεπιστήμιο Harvard»:
Καλές πρακτικές για μελλοντική αξιοποίηση στην εκπαίδευση στελεχών της δημόσιας διοίκησης»

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της αποτίμησης των δράσεων εξωστρέφειας του ΕΚΔΔΑ, διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο:

 «Αποτίμηση δράσεων εξωστρέφειας του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με την «École Nationale dAdministration», την «INSEAD Business School», το «Πανεπιστήμιο Harvard»:

Καλές πρακτικές για μελλοντική αξιοποίηση στην εκπαίδευση στελεχών της δημόσιας διοίκησης»

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 16/12/2021, από 12:00 έως 15:00, με τη διαδικασία της δια ζώσης και της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (webex).

Η ημερίδα διαρθρώνεται στις ακόλουθες γενικές θεματικές ενότητες:

  • Χαιρετισμοί
  • Παρουσίαση της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα: Εισαγωγή Καινοτομιών στη Δημόσια Διοίκηση και στην Εξυπηρέτηση του Πολίτη» της γαλλικής ΕΝΑ
  • Παρουσίαση της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα «The Leadership Transition» της INSEAD BS
  • Παρουσίαση της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα «Digital Transformation in Government: Innovating Public Policy & Service» του Πανεπιστημίου Harvard
  • Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις

Ομάδα – Στόχος: Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Ανεξάρτητων Αρχών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να  βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ.

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του διαδικτύου.

Για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ.