Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΣΔΔΑ/ΕΚΔΔΑ-Σύλλογος Σπουδαστών ΕΣΔΔΑ: ημερίδα για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

SYNTAGMATIKH_ANATHEWRISSI

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σπουδαστών ΕΣΔΔΑ, διοργάνωσε εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση την Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2018, με τίτλο «Συνταγματική Αναθεώρηση: Προκλήσεις, Όρια και Προοπτικές» και με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών και συνταγματολόγων.

Το ζήτημα της αναθεώρησης του Συντάγματος παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό, πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν αναληφθεί κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την πραγματοποίησή της, μεταξύ των οποίων και η σύσταση από τον Πρωθυπουργό της Επιτροπής Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση τον Δεκέμβριο του 2016. Το ΕΚΔΔΑ έχει συμβάλει στη διεξαγωγή του διαλόγου αυτού υποστηρίζοντας τη λειτουργία της ιστοσελίδας http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/, στην οποία όλοι οι πολίτες, ατομικά ή συλλογικά, είχαν τη δυνατότητα να αναρτήσουν τις θέσεις τους για τα θέματα της αναθεώρησης.

Με την τελευταία ευρεία αναθεωρητική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί πριν από δεκαεπτά χρόνια (2001), η συζήτηση για τις πτυχές που μπορεί να απασχολήσουν τον αναθεωρητικό νομοθέτη και οι οποίες σχετίζονται με τις βασικές κατευθύνσεις της εξέλιξης του εθνικού μας Συντάγματος παρουσίασε ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, καθώς οι προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν σε αυτήν, μαζί με τα συμπεράσματά της, φώτισαν τη διαδρομή πάνω στην οποία θα κινηθεί το θεσμικό σύστημα της χώρας για ένα εξίσου μεγάλο διάστημα.

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης.