Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΣΔΔΑ: εγγραφές εισαγομένων του ΚΣΤ’ διαγωνισμού

slidewiki2

Οι εγγραφές των εισαγομένων του 26ου Διαγωνισμού Εισαγωγής στην ΚΣΤ’ Εκπαιδευτική Σειρά “Αλέξανδρος Σβώλος” της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 έως και την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρες 09:00-14:00 στο γραφείο 517 (5ος όροφος) στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος).

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες/χούσες, για την εγγραφή τους στην ΕΣΔΔΑ, να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Γνωματεύσεις υγείας από:
(α) παθολόγο ή γενικό ιατρό

(β) ψυχίατρο

Είτε του δημοσίου, είτε ιδιωτών στις οποίες θα αναγράφεται η καταλληλότητα για εργασία στο δημόσιο.

2. Αντίγραφο ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.
3. Αντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α΄, μόνο για άνδρες.
4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
5. Συμπληρωμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με ατομικά στοιχεία (το έντυπο θα συμπληρωθεί στις προθεσμίες εγγραφής).
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α΄, τα έντυπα μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. Τα έντυπα αυτεπάγγελτης αναζήτησης θα συμπληρωθούν στις προθεσμίες εγγραφής.

Όσοι έχουν:

Α) Ταμείο ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ, θα πρέπει να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα από τον φορέα, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός δύναμης.

Β) Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών, θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο αυτού.

Γ) Τέκνα, να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η κύρωση των οριστικών πινάκων εισαγομένων στην ΕΣΔΔΑ έγινε με το ΦΕΚ 1496/τ.Γ/18.12.2018.