Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Εργαστήρι Δημόσιας Πολιτικής της Expertise France με επίκεντρο τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (INSP)

ΕΚΔΔΑ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του Εργαστηρίου Πολιτικής της Expertise France σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το Υπουργείο Εσωτερικών με επίκεντρο την συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (INSP). To εργαστήρι υλοποιείται στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM) και της Expertise France με τίτλο: «Προωθώντας τη Μετασχηματιστική Αλλαγή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)».

Κατά την εισαγωγική του παρέμβαση, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣ, κ. Δημήτρης Κιρμικίρογλου, τόνισε ότι «η συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (INSP) μέσω του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Expertise France αποτελεί ευκαιρία και πηγή έμπνευσης για τον μετασχηματισμό του Εθνικού Κέντρου και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σε διεθνές Κέντρο Αριστείας και Ηγεσίας”. O Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε, επίσης, στις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στην εναρμόνιση με τους στρατηγικούς στόχους της Compact της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εστίαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, για την οποία το ΕΚΔΔΑ μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Βασίλειος Έξαρχος, χαιρέτισε τις εργασίες του εργαστηρίου, επισημαίνοντας τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας αυτής. Τόνισε ότι, μέσα από την ανταλλαγή ιδεών και την αξιοποίηση γνώσεων και εμπειρίας, θα επιτευχθεί η αναβάθμιση όχι μόνο του ΕΚΔΔΑ, αλλά και του συνόλου της δημόσιας διοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, οι ενότητες που αναλύθηκαν ήταν:

  • Επισκόπηση της Μεταρρυθμιστικής Πορείας του Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (INSP): Παρουσιάστηκαν οι επιτυχίες και οι προκλήσεις του INSP στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης στη Γαλλία.
  • Ενίσχυση του Εκπαιδευτικού Έργου του ΕΚΔΔΑ: Συζητήθηκαν στρατηγικές και μέθοδοι για την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού ρόλου του ΕΚΔΔΑ, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων.
  • Καινοτομία και Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός στη Δημόσια Διοίκηση: Αναλύθηκαν οι δυνατότητες και οι προοπτικές για την προώθηση της καινοτομίας και του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στη δημόσια διοίκηση, με έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες και την πράσινη μετάβαση.

Η πρώτη ημέρα του εργαστηρίου ολοκληρώθηκε με τη σύνοψη των εργασιών και την αποτίμηση των συμπερασμάτων από τους συμμετέχοντες.