Νέα – Ανακοινώσεις

Εργαστήριο και Σύμφωνο Συνεργασίας με το ρουμανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης

katsimidou

Τη Δευτέρα, 2 και την Τρίτη, 3 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΔΔΑ επίσημη επίσκεψη του Προέδρου, καθ. PavelNastase, και δύο υψηλόβαθμων στελεχών του Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης της Ρουμανίας (ΙΝΑ), προκειμένου να λάβουν μέρος σε διμερές εργαστήριο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας γύρω από ζητήματα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών, εφαρμογής προτύπων ποιότητας και πιστοποίησης της επιμόρφωσης, καθώς και γύρω από ζητήματα έρευνας, καινοτομίας και λειτουργίας και διαχείρισης των ηλεκτρονικών εργαλείων υποστήριξης της συμμετοχικότητας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Οι δύο πλευρές, ελληνική και ρουμανική, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή η εποικοδομητική ανταλλαγή μπορεί να συνεχίσει να υλοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ετησίως ή ανά διετία, με τη διοργάνωση σεμιναρίων ή/και συνεδρίων με αντικείμενο ζητήματα ενδιαφέροντος και σε άλλα πεδία, τα οποία θα αφορούν στις  αρμοδιότητες του συνόλου των δημοσίων διοικήσεων των δύο χωρών.

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας από την Πρόεδρο ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθ. ΑΠΘ Ιφιγένεια Καμτσίδου, και τον Πρόεδρο ΙΝΑ Ρουμανίας, καθ. PavelNastase, το οποίο δίνει τη δυνατότητα και στις δύο πλευρές να επωφεληθούν από την υλοποίηση ποικίλων προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και να υποστηρίξουν από κοινού υποψηφιότητα σε διαγωνισμούς που αφορούν στην ανάληψη έργων σχετικών με την αποστολή των δύο φορέων σε τρίτες χώρες.