Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της δημόσιας διοίκησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Μπορείτε να αναζητήσετε εκπαιδευτικό υλικό των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης στη βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.