Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της δημόσιας διοίκησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 2 διαφορετικά επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης ανά περίοδο (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, Ιανουάριος-Ιούλιος) και να παρακολουθήσετε μέχρι 3 το έτος. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία Συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Προγράμματα. Για τυχόν διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ή αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την προσπάθεια εισόδου σας στην πύλη, σας συνιστούμε να ανατρέξετε στις Συχνές Ερωτήσεις.