Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της Δημόσιας Διοίκησης και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)

Η επιμόρφωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και την αποκεντρωμένη δομή του στη Θεσσαλονίκη (ΠΙΝΕΠΘ), μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων, τα οποία προκύπτουν από επιχειρησιακά σχέδια εκπαίδευσης που καταρτίζονται με τη συνεργασία Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών στα Υπουργεία και Ειδικών Ομάδων Επιστημόνων σε ΝΠΔΔ, Περιφέρειες, Δήμους.

Στα επιχειρησιακά σχέδια εκπαίδευσης καταγράφονται οι επιμορφωτικές ανάγκες των οργανωτικών μονάδων κάθε υπηρεσίας ή φορέα, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της ομάδας – στόχου, γίνεται συσχέτιση των αναγκών με τους στρατηγικούς στόχους και προτείνονται συγκεκριμένοι τίτλοι προγραμμάτων που αντιστοιχούν στις διαπιστωθείσες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της επιμόρφωσης έχουν τα Αυτοτελή Τμήματα Εκπαίδευσης (ΑΤΕ) που λειτουργούν στις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.

Αυτοτελή Τμήματα Εκπαίδευσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιστότοπος Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τηλέφωνα Ταχυδρομική Διεύθυνση Πόλη Τ. Κ.
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ιονίου www.apd-depin.gov.gr edu@apd-depin.gov.gr 261 3623 670,

261 3623 671

Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 105 Ρίο – Πατρών 261 10
Αιγαίου www.apdaigaiou.gov.gr a.xristodoulou@apdaigaiou.gov.gr 213 2026 831 Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Πειραιάς 185 38
Αττικής www.apdattikis.gov.gr education@attica.gr 213 2035 777 & 778 Κατεχάκη 56 Αθήνα 115 25
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας www.apdhp-dm.gov.gr ate@apdhp-dm.gov.gr 265 1028 088 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (πρώην ΔΕΣΕ) Ιωάννινα 454 45
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος www.apdthest.gov.gr ate@apdthest.gov.gr 241 3508 109 & 110 Σωκράτους 111, Λάρισα Λάρισα 414 47
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης www.damt.gov.gr edu@damt.gov.gr 231 3309 204 Τάκη Οικονομίδη – Καθ. Ρωσίδη 11, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 546 55
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης www.apdkritis.gov.gr e.perakis@apdkritis.gov.gr 281 3407 100 & 118 Ελευθέρνης & Συβρίτου 2 Ηράκλειο 713 03